KOPERTY UTAJNIONE PIN RODO

Formularze specjalne

Koperty utajnione PIN I TAN to nasza specjalność. Od ponad 12 lat nasza firma specjalizuje się w produkcji oraz obsłudze druków utajnionych. Szczególnie rozwiązaniami dla sektora bankowego. Nasze druki i formularze mają zastosowanie wszędzie tam gdzie przetwarzane są dane wrażliwe. Ostatnie regulacje dotyczące RODO znacznie poszerzyły krąg naszych odbiorców. Proponowane przez nas rozwiązania i technologie są obecne w największych polskich bankach oraz firmach  w których bezpieczna korespondencja ma kluczowe znaczenie. Jesteś administratorem danych wrażliwych? Proponujemy rozwiązania które pozwolą Ci być w zgodzie z najnowszymi regulacjami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

Formularze PIN

Oferujemy koperty PIN powszechnie stosowane w przekazywaniu numerów PIN. Nasze koperty są stosowane przez banki, telekomy oraz inne podmioty. Używamy ich do systemów  wymagających uwierzytelnienia przy pomocy hasła numerycznego bądź alfanumerycznego. Z uwagi na swój charakter koperty PIN są jednymi z najlepiej zabezpieczonych przesyłek masowych na rynku. Proponujemy kilka systemów PIN które posiadają aprobatę i homologację właściwych organów certyfikujących. Nasze formularze są również akceptowane przez największe organizacje kartowe.

Dostarczamy rozwiązania do personalizacji w systemach druku igłowego. Posiadamy też systemy do druku laserowego. Formularze PIN do personalizacji w systemach druku laserowego to jednokartkowe dokumenty ze zintegrowanym polem maskującym PIN. Podczas personalizacji w drukarce laserowej dane umieszczone w tzw. okienku PIN nie są widoczne. Widoczne i czytelne natomiast są dane teleadresowe i inne informacje umieszczone na zewnątrz strefy chronionej. Oferowane przez nas rozwiązania PIN oferowane są w technologii selfmailer Pressure Seal  w arkuszach A4 . Posiadamy również druki formie składanki komputerowej pod zadruk igłowy. Selfmailery to inaczej druki bezkopertowe gdzie pismo przewodnie oraz formularz jest jednocześnie kopertą. Zastosowanie formy przesyłek samonośnych w znaczący sposób upraszcza i przyśpiesza konfekcjonowanie korespondencji oraz jej wysyłkę.
 learn more WIĘCEJ

Formularze TAN

Koperta utajniona TAN polecamy do przekazywania haseł jednorazowych i autoryzacji operacji. Nasze formularze TAN jednokartkowe dokumenty formatu A4 ze zintegrowaną kartą w formacie karty kredytowej ISO 7810. Integracja karty polega na wzmocnieniu kartki laminatem w miejscu gdzie karta ma być umieszczona a następnie naniesieniu mikroperforacji  w kształcie i formacie karty. Koperta  z kartą zintegrowaną po naniesieniu perforacji w dalszym ciągu stanowi integralną całość co jest warunkiem koniecznym do bezpiecznej i bezproblemowej personalizacji w systemach druku laserowego.  Podczas personalizacji w miejscu umieszczenia karty nanoszone są kody jednorazowe TAN a na pozostałej części formularza dane adresowe oraz inne informacje które mają zostać przekazane adresatowi. Formularze TAN posiadają pole maskujące kody które po uformowaniu przesyłki samonośnej nie są widoczne z zewnątrz.

Formularze PIN i TAN znajdują również zastosowanie w innych dziedzinach gdzie niezbędne lub formalnie wymagane jest przekazanie informacji w sposób gwarantujący jej pełną poufność. W zależności od charakteru wrażliwości przesyłanych danych możemy zaproponować różne systemy i rodzaje zabezpieczeń od rozwiązań klasy Budget po rozwiązania Premium. Wszystkie nasze  rozwiązania są certyfikowane do obsługi informacji niejawnych.  
 learn more WIĘCEJ